Mặt bằng tổng dự án 3 FLC Quảng Bình

Dự án 3 FLC Quảng Bình lộ diện

Dự án 3 FLC Quảng Bình mang tên "The Show Quảng Bình". Là dự án tiếp theo được xây dựng sau dự án 1, trong đại đô thị biển 2000ha. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu tổng quan và cập nhật thông tin mới …